Kommuniserer du på tvers av landegrenser og kulturer?

Vær trygg på at ordene dine blir oppfattet slik du hadde tenkt med oversettelser, tolking og språkstøtte fra Converto.

Kvalitetsløsninger for effektiv kommunikasjon på internasjonalt nivå, kombinert med omfattende kulturell innsikt og forståelse.
Oppfattes ordene dine slik du hadde tenkt?

Oversettelsestjenester fra Converto

En god oversettelse kan være en brobygger mellom kulturer og kan åpne dører til nye markeder – hvis beskjeden når fram som den skal.

Språk er komplekse og tvetydige, og menneskelig intelligens er fortsatt fundamentalt viktig for nyansert forståelse og tolkning av sammenheng. 


En profesjonell translatør vil:

 • Bruke tid på å forstå den egentlige meningen bak ordene.
 • Formidle beskjeden i tråd med kulturelle og samfunnsmessige normer.
 • Sikre at terminologi og språkbruk er tilpasset målgruppen.
 • Sørge for at feil og dårlig språk ikke går igjen i oversettelsen.
 • Jobbe etter strenge etiske og faglige retningslinjer.
 • Sikre at dine data og dokumenter blir behandlet konfidensielt.
 • Bruke moderne teknologi som et verktøy for kvalitetssikring og forbedring.

Profesjonelle tolker sikrer at riktig mening formidles fra ett språk til et annet.

Tolketjenester fra Converto

Tolking er et viktig verktøy i verbal kommunikasjon på tvers av språk og kulturer, og vil bidra til å formidle budskapet ditt på en klar og presis måte.

En profesjonell tolk vil:

 • Forstå kulturelle nyanser som er spesifikke for hvert språk.
 • Fungere som en brobygger og sikre at det ikke blir misforståelser.
 • Ha evne til å tilpasse språket til ulike situasjoner.
 • Sikre god og presis kommunikasjonsflyt.
 • Jobbe etter strenge etiske og faglige retningslinjer.
 • Forstå viktigheten av konfidensialitet og personvern.

Do your words make sense to your client, and are they conveying the message intended?

Language & cultural support

Even if you are familiar with your client's language and culture – or your client is familiar with yours – having an experienced interpreter present will offer that added reassurance that nothing gets lost in translation.

Do not settle for partial understanding.

A professional interpreter providing language & cultural support will:
 • Offer advice on linguistic nuances and cultural subtleties.
 • Help bridge gaps and avoid misunderstandings.
 • Facilitate smooth communication flow.
 • Adhere to strict professional standards of ethics and conduct.
 • Understand the importance of confidentiality.

Contact Converto

 
E-mail:
 
Telephone:
HELLE GULOWSEN

DipTransIoLET, Chartered Linguist (Translation), FCIL, MITI, RPSI, Statsautorisert Translatør

Helle has over 25 years’ experience as a freelance interpreter and translator, and is the founder/director of Converto Global Language Services Ltd. She works extensively with the HM Courts & Tribunals Service, the Metropolitan Police Service and other UK police forces and law enforcement agencies, and she also delivers services across the Norwegian and British shipping, oil & gas, technology, and hospitality sectors. Helle is a full member of the National Register of Public Service Interpreters, and has NPPV3 SC security clearance. She holds a Diploma in Translation from CIOL, is a Chartered Linguist (translation), and is a government-authorised translator (Norway). Before joining the language sector she worked at senior level in the hospitality industry, and offers the multicultural skills and awareness needed for international business environments as well as public entities.

The limits of my language are the limits of my world
– L. Wittgenstein

Converto Global Language Services Ltd. (t/a Converto Translations and Converto Interpreting) | Company No. 14607737 | Org.nr. 829754002 (Norway)  | Registered Office: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK