Kommuniserer du på tvers av landegrenser og kulturer?

Vær trygg på at ordene dine blir oppfattet slik du hadde tenkt med oversettelser, tolking og språkstøtte fra Converto.

Kvalitetsløsninger for effektiv kommunikasjon på internasjonalt nivå, kombinert med omfattende kulturell innsikt og forståelse.
Oppfattes ordene dine slik du hadde tenkt?

Oversettelsestjenester fra Converto

En god oversettelse kan være en brobygger mellom kulturer og kan åpne dører til nye markeder – hvis beskjeden når fram som den skal.

Språk er komplekse og tvetydige, og menneskelig intelligens er fortsatt fundamentalt viktig for nyansert forståelse og tolkning av sammenheng. 

En profesjonell translatør vil:

 • Bruke tid på å forstå den egentlige meningen bak ordene.
 • Formidle beskjeden i tråd med kulturelle og samfunnsmessige normer.
 • Sikre at terminologi og språkbruk er tilpasset målgruppen.
 • Sørge for at feil og dårlig språk ikke går igjen i oversettelsen.
 • Jobbe etter strenge etiske og faglige retningslinjer.
 • Sikre at dine data og dokumenter blir behandlet konfidensielt.
 • Bruke moderne teknologi som et verktøy for kvalitetssikring og forbedring.

Profesjonelle tolker sikrer at riktig mening formidles fra ett språk til et annet.

Tolketjenester fra Converto

Tolking er et viktig verktøy i verbal kommunikasjon på tvers av språk og kulturer, og vil bidra til å formidle budskapet ditt på en klar og presis måte.

En profesjonell tolk vil:

 • Forstå kulturelle nyanser som er spesifikke for hvert språk.
 • Fungere som en brobygger og sikre at det ikke blir misforståelser.
 • Ha evne til å tilpasse språket til ulike situasjoner.
 • Sikre god og presis kommunikasjonsflyt.
 • Jobbe etter strenge etiske og faglige retningslinjer.
 • Forstå viktigheten av konfidensialitet og personvern.

Forstår kundene dine hva du sier?

Profesjonell språkstøtte fra Converto

Selv om du til en viss grad behersker den internasjonale kundens språk – eller kunden behersker ditt – vil det å ha en tolk til stede under forretningsmøter og ved andre anledninger gi ekstra trygghet og sikre bedre og mer presis kommunikasjonsflyt. Slik språkstøtte kan ha en positiv innvirkning på resultatet.

En profesjonell tolk som gir språkstøtte vil:

 • Gi råd og veiledning om språklige nyanser og kulturelle forskjeller.
 • Fungere som en brobygger og sikre at det ikke blir misforståelser.
 • Sikre god og presis kommunikasjonsflyt.
 • Rette seg etter strenge etiske og faglige retningslinjer.
 • Forstå viktigheten av konfidensialitet og personvern.

Kontakt Converto

 
E-post:
 
Telefon:
HELLE GULOWSEN

DipTransIoLET, Chartered Linguist (Translation), FCIL, MITI, RPSI, Statsautorisert Translatør

Helle has over 25 years’ experience as a freelance interpreter and translator, and is the founder/director of Converto Global Language Services Ltd. She works extensively with the HM Courts & Tribunals Service as well as the Metropolitan Police Service and other UK police forces and law enforcement agencies, and she also delivers services across the Norwegian and British shipping, energy, technology, and hospitality sectors. Helle has NPPV3 SC security clearance, and is a full member of the National Register of Public Service Interpreters, the Society of Official Metropolitan Police Interpreters, and the Association of Police and Court Interpreters. She holds a Diploma in Translation from CIOL, is a Chartered Translator, and is a government-authorised translator (Statsautoriset Translatør) in her native Norway. Before joining the language sector she worked at senior level in the hospitality industry, and offers the multicultural skills and awareness needed for international business environments as well as public entities.

The limits of my language are the limits of my world
– L. Wittgenstein

Converto Global Language Services Ltd. (t/a Converto Translations and Converto Interpreting) | Company No. 14607737 | Org.nr. 829754002 (Norway)  | Registered Office: 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, UK